Skip to main content

Tijdlijn

Via deze pagina kan je het verloop van The Farmer Case volgen. In deze klimaatzaak staat Hugues Falys, een kleine landbouwer, tegenover brandstoffengigant TotalEnergies. Dat is onuitgegeven in ons land. Blijf hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze unieke rechtszaak!

De rechtbank leidt de zaak in op 16 april 2024. Beide partijen vernemen de tijdlijn van de juridische procedure (pleidooien, hoorzittingen, etc.).

April 2024

%TheFarmerCase - Un fermier attaque un géant de l'industrie fossile en justice pour sa responsabilité dans le dérèglement climatique. %

Op 13 maart werd de dagvaarding van Parijs ingediend bij de rechtbank van Doornik. Dit is meteen de officiële lancering van deze klimaatzaak. Hugues en de drie organisaties zetten deze dag kracht bij met een persconferentie op de trappen van de rechtbank.

Maart 2024

Na maandenlang hard werken, ronden de advocaten van The Farmer Case de dagvaarding af en leggen ze die neer voor de handelsrechtbank van Doornik. Enkele dagen later wordt ze overhandigd aan de hoofdzetel van TotalEnergies in Frankrijk.

Maart 2024

Twee andere Belgische organisaties komen Hugues Falys en de Ligue des droits humains bijstaan in deze klimaatzaak: FIAN Belgium (gericht op recht op voedsel en voedselsoevereiniteit) en Greenpeace (gericht op milieubescherming en klimaatgerechtigheid). Voor hen is deelname een no brainer.

De samenwerking stelt ons in staat om meer bereik te geven aan de rechtszaak. Hugues en de drie organisaties roepen de hulp in van advocatenpraktijk Progress Lawyers Network om de zaak juridisch op te bouwen.

Maart 2023

Deze klimaatzaak ontstaat uit een ontmoeting tussen Hugues Falys, pionier van de duurzame landbouwtransitie, en de Ligue des droits humains.

Samen komen ze op het idee om een van de multinationals in de fossiele energiesector voor het gerecht te brengen. Ze zien in justitie een hefboom om deze bedrijven te doen opdraaien voor de gevolgen van hun activiteiten en hen ertoe te bewegen zich achter de transitie te scharen.

April 2022

In 2019 had de Ligue des droits humains immers een nieuwe milieucommissie opgericht, vanuit het besef dat mensenrechtenkwesties sterk verbonden zijn met milieu- en klimaatvraagstukken.

2019