Skip to main content

Hugues, kleine landbouwer

Hugues, agro-technoloog à l’UCLeuven en boer, is een pionier van de agro-ecologische transitie. Zijn boerderij ligt in Bois-de-Lessines in de provincie Henegouwen.

Hugues, kleine landbouwer

Hugues, agro-technoloog à l’UCLeuven en boer, is een pionier van de agro-ecologische transitie. Zijn boerderij ligt in Bois-de-Lessines in de provincie Henegouwen. Hij teelt er sinds 1993 granen, eiwithoudende gewassen, groenten en aardbeien. Hij onderhoudt er ook enkele percelen peulvruchten en een honderdtal Charolais-runderen voor de productie van biovlees.

Hugues werkt volgens een systeem van vrije, extensieve begrazing. Dat wil zeggen dat zijn koeien uitsluitend gras, peulvruchten (luzerne, etc.) en klaver van de eigen boerderij eten. Hij importeert geen veevoeder uit andere regio’s, zoals bijvoorbeeld soja uit Latijns-Amerika.

%TheFarmerCase - Un fermier attaque un géant de l'industrie fossile en justice pour sa responsabilité dans le dérèglement climatique. %
%TheFarmerCase - Un fermier attaque un géant de l'industrie fossile en justice pour sa responsabilité dans le dérèglement climatique. %

Al werkt Hugues volgens een veerkrachtig landbouwmodel, toch lijdt zijn boerderij al jarenlang onder de concrete gevolgen van de klimaatcrisis. Dat geldt helaas voor de meeste Belgische landbouwers. Extreme  klimaatverschijnselen worden intenser en komen vaker voor: hittegolven, droogte, extreme neerslag, etc. Wat brengen die met zich mee? Beschadigde tot zelfs onbruikbare oogsten en percelen, ernstige financiële verliezen, dieren met hittestress en veel extra werk. 

Om nog maar te zwijgen over de zware zorgen over de toenemende onvoorspelbaarheid van het klimaat. Door die grote onvoorspelbaarheid wordt het voor Hugues ook moeilijk om zijn werk te plannen, want wat vandaag werkt is morgen misschien totaal niet meer aangepast aan de klimaatomstandigheden.

Hittegolven en periodes van droogte, bijvoorbeeld, hebben een impact op de teelt van planten. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat Hugues minder inkomen haalt uit handelsgewassen. Anderzijds raken zijn percelen verschroeid, waardoor ze niet langer voldoende produceren om zijn dieren te voederen.

Hij wordt dus gedwongen zich te beroepen op alternatieven – en die kosten geld. De impact van de klimaatcrisis verplicht Hugues er ook toe om de omvang van zijn kudde te verkleinen. Tussen 2000 en 2017 hield Hugues gemiddeld 160 runderen. De laatste jaren zag hij zich genoodzaakt om zijn kudde terug te brengen tot een honderdtal dieren (2022).

Hugues is ook beheerder en woordvoerder van FUGEA, een Waalse boerenfederatie en deel van de internationale boerenbeweging La Via Campesina, die opkomt voor kleine landbouwers en de agro-ecologische transitie.

TotalEnergies, fossiele energiereus

TotalEnergies is wereldwijd een van de grootste uitstoters van broeikasgassen en hun activiteiten houden ernstige gevaren in voor de mensenrechten.

Het is meteen ook de grootste raffineur en verdeler in België. We besloten dan ook om deze multinational voor het gerecht te brengen.

De broeikasgassen waarvan sprake versterken de opwarming van onze planeet en veroorzaken de extreme klimaatverschijnselen waar Hugues en de andere Belgische landbouwers mee moeten afrekenen. Ook in het buitenland houden deze weerpatronen mensen in de greep: het globale Zuiden is nog het meest kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatcrisis.

De Franse groep is een van zo’n twintigtal bedrijven die actief zijn in de fossiele energiesector en samen instaan voor meer dan een derde van de wereldwijde CO₂-uitstoot.

TotalEnergies weet al sinds 1971 wat de klimatologische gevolgen van hun activiteiten zijn

Toch zaaide TotalEnergies, volgens historici die de archieven van het bedrijf konden bestuderen, lang twijfel over de wetenschappelijke basis voor de klimaatcrisis. Dit strategische gebruik van twijfel, zoals de onderzoekers het stellen, had als doel om het eerste ontluikende klimaatbeleid tegen te houden, zowel binnen als buiten Europa.

“Deze campagne om de reductie van fossiele brandstoffen tegen te gaan, door op strategische wijze wetenschappelijke onzekerheid te promoten, wordt des te belangrijker in de context van het grootschalige gevecht dat Total en Elf aan het begin van de jaren  1990 voerden tegen belastingen op energie en koolstof”. GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE REPORT, 2021

Vanaf de jaren 2000 erkende TotalEnergies officieel het bestaan van klimaatverandering en beweerde het zich in te zetten voor een groene transitie: “TotalEnergies stelt zichzelf voor als een bedrijf dat hun sociale verantwoordelijkheid opneemt, terwijl het toch blijft investeren in fossiele energie”, besluit het rapport.

TotalEnergies negeert de aanbevelingen van internationale instellingen

Talloze internationale instellingen waaronder het IPCC en het Internationaal Energieagentschap, pleiten voor een onmiddellijke investeringsstop wat betreft nieuwe fossiele energieprojecten (gas, olie en steenkool), als we de klimaatopwarming onder de belangrijke 1,5°C-limiet willen houden. De projecten van TotalEnergies gaan hier lijnrecht tegen in.

Meerdere rapporten (Oil Change International, Carbon Tracker, Reclaim Finance) stellen dat TotalEnergies niet van plan is op te houden met de prospectie van fossiele brandstoffen, noch hun geplande extractieprojecten af te blazen of hun productie van gas en olie te verminderen voor 2030. Integendeel.

TotalEnergies broedt op 23 klimaatbommen

Een klimaatbom is een megaproject waarbij nu al fossiele brandstoffen worden ontgonnen (of ze op het punt staan hiermee te starten) en waarbij de klimaatimpact enorm is. Met hun 23 klimaatbommen is de Franse multinational volgens Le Monde wereldwijd de op één na grootste uitbater van fossiele velden, na de mijnbouwgigant China Energy en voor Saudi Aramco. 

Dan hebben we het bijvoorbeeld over de klimaatbom EACOP, een project dat een oliepijplijn van 1443 km voorziet tussen Oeganda en Tanzania. 

Enkele klimaatbommen van TotalEnergies

carte interactive carbonbombs.org sur l'impact des projets de total totalenergies

Sinds de publicatie van deze kaart op de website carbonbombs.org zijn 23 klimaatbommen toegeschreven aan TotalEnergies.

Mochten alle geplande klimaatbommen – wereldwijd gaat het over meer dan 400 projecten – door alle betrokken bedrijven tot het einde worden uitgevoerd, komt de gezamenlijke uitstoot daarvan neer op tweemaal het mondiale CO₂-budget dat ons nog rest als we de opwarming onder 1,5°C willen houden.

Bijna twintig miljard euro winst in 2023

Terwijl TotalEnergies activiteiten ons milieu vernietigen en onze rechten schenden, noteert het bedrijf kolossale winsten. In februari 2024 kondigde de groep aan dat 2023 een nettowinst van 19,89 miljard euro had opgeleverd, een recordbedrag dat nog 4% hoger lag dan in 2022.

We kunnen stellen dat TotalEnergies over een zekere financiële kracht beschikt, die ingezet zou kunnen worden voor een echte energietransitie. In 2023 besloeg fossiele energie nog steeds meer dan 70% van hun bedrijfsinvesteringen, en volgens dit rapport van de NGO Reclaim Finance zal olie en gas in 2030 nog steeds 80% van de energiemix van TotalEnergies uitmaken. Dat tegenover 95% in 2021.