Skip to main content

Hugues klaagt TotalEnergies aan omwille van de gevolgen van de klimaatcrisis voor zijn boerderij

Nooit eerder moest een bedrijf voor een Belgische rechtbank verschijnen voor hun aandeel in de klimaatcrisis.


Sta mee achter Hugues!

Hugues Falys is een boer uit Henegouwen. Sinds 1993 teelt hij granen, eiwitgewassen, groenten en aardbeien. Hij houdt ook een honderdtal Charolais-runderen voor de productie van biovlees.

Net als de meeste landbouwers moet Hugues omgaan met de gevolgen van de klimaatcrisis: hittegolven, droogtes en extreme regenval.

De gevolgen hiervan? Beschadigde tot zelfs onbruikbare oogsten en percelen, ernstige financiële verliezen, dieren met hittestress en veel extra werk. Om nog maar te zwijgen over de zware zorgen over de toenemende onvoorspelbaarheid van het klimaat. Door die grote onvoorspelbaarheid wordt het voor Hugues moeilijk om zijn werk te plannen, want wat vandaag werkt, is morgen misschien totaal niet meer aangepast aan de klimaatomstandigheden.


Vanwaar deze actie tegen TotalEnergies?

Nu Hugues’ boerderij al jaren lijdt onder de gevolgen van de klimaatcrisis, besloot hij klacht neer te leggen tegen een van de multinationals die aan de basis liggen van de problemen op zijn boerderij: TotalEnergies. Dat is een primeur voor België!

Steenkool-, olie- en gasbedrijven dragen veruit de grootste verantwoordelijkheid voor de ontregeling van het klimaat. Want fossiele brandstoffen tellen voor maar liefst driekwart van de uitgestoten broeikasgassen.


Wat is het probleem?

Al te vaak ontlopen deze bedrijven hun verantwoordelijkheid, en als er al regels worden opgelegd door overheden, dan zoeken ze manieren om deze te omzeilen. Tegelijkertijd talmen overheden nog te veel met wetgeving die het milieu, het klimaat en de volksgezondheid echt doeltreffend beschermt.

Wie betaalt intussen de prijs? Hugues, andere boeren en boerinnen, wij allemaal, hier in België en ook ver daarbuiten.

3 doelstellingen

Met deze rechtszaak willen we drie doelen bereiken:

1.

De erkenning van de aangerichte schade


Klimatologische fenomenen als hittegolven, droogtes en extreme neerslag hebben een zware impact op het rendement van Hugues’ boerderij.

2.

TotalEnergies dwingen fossiele energie op te geven


We vragen om een geloofwaardig transitieplan, de stopzetting – met onmiddellijke ingang – van investeringen in nieuwe fossiele projecten en de uitfasering van de olie- en gasproductie.

Een zaak die iedereen raakt

Klimaatverandering is nu al een reële bedreiging voor het recht op leven van de Belgische bevolking. De afgelopen jaren kregen we te maken met steeds meer extreem weer. Het is duidelijk dat de klimaatcrisis geen vluchtige of ver in de toekomst liggende crisis is. Ons land voelt er vandaag al een negatieve impact van.

Deze rechtszaak benadrukt ook de impact van de klimaatcrisis op onze voedselsoevereiniteit, ons vermogen om lokaal kwaliteitsvoedsel te produceren. Het geval van Hugues is geen uitzondering en laat zien voor welke uitdagingen veel boeren en boerinnen staan, nu extreme weersomstandigheden steeds vaker en heviger voorkomen.